Çukurambar mah. Öğretmenler cad. Kar apt. No:13/13 Çankaya/Ankara

  Uygulamalı Kinezyoloji

  Uygulamalı Kinezyoloji

  Kinezyoloji Nedir?

  Vücuttaki kasların fonksiyonlarını değerlendirerek yapılan bir teshis metodudur. İnsan vücudu bir feed-back (geri bildirim) mekanizmasına sahiptir. Nasil bir bilgisayar sisteminde temel prensip giriş ve çıkış mantığına dayanıyorsa, insan vücudu veri kabulü ve cevabı açısından çok daha hassas ve mükemmel çalışan bir sisteme sahiptir. Bu metod bize insan vücudunun geneline ve bütününe yönelik hastalık teşhisinde direkt bir metod olmasının yanısıra tedavi stratejisinin belirlenmesinde de aynı hassasiyetle yol gösterir.

  Hastalıkların 5 Sebebi vardır.

 

  1. Enfeksiyon
  2. Toksinler
  3. Eksiklikler
  4. Duygusal sebepler
  5. Genetik alt yapı

  Kinezyolojik Muayene Sonucu

  1. Viral ,bakteriyel enfeksiyon var mı?,Sindirim sisteminde var olan parazit çeşitlerinin tespiti ve tedavisi
  2. Toksik zehirlenme (kimyasal,toksik metal,radyasyon )tespiti ve tedavi de kullanılacak ilaçların tespiti ve kullanım dozlarının düzenlenmesi
  3. Vücuda zarar veren Besinsel ve kimyasal allerjenlerin tespiti,
  4. Vücudun ihtiyacı olan ve eksik olan Vitamin ve minerallerin tespiti ve idamesinin düzenlenmesi.
  5. Vücutta oluşan kronik hastalıklar (Parkinson,Multiple Skleroz ,Çöliak hast.,İBS,Romatizmal Hastalıklar,Sedef,Vitiligo vb.) altta yatan problemlerinin tespiti ve tedavi protokolleri
  6. Fiziksel ve duygusal travmaların sonuçlarının değerlendirilmesi bunların neden olduğu blokajların düzeltilmesi.
  7. Çevresel kirlenmenin neden olduğu hava-su ve besin toksisitelerinin neden olduğu hastalıklar ve eliminasyonu
  8. Elektromanyetik ve radyoaktif kirlilik ve bozucu faktörlerin belirlenmesi,sorunun çözümü

  Uygulamalı Kinezyoloji yukarıda  saydığımız tüm teşhis ve tedavi branşlarını bir arada kucaklar, hangisinin ya da hangilerinin ne şekilde kullanılacağını bize anlatır.Tanı ve tedavileri düzenlenir.

  George Goodheart, uygulamalı kinezyolojiyi Doğu ve Batı tıbbında bütüncül bir şekilde kullanmamızı sağlayan , eski bilgileri birleştiren ve kas testinin ne olduğunu dünyaya anlatan Amerikalı bilim adamıdır.

  George Goodheart'a göre sağlık üçlemesi;

  1. Biyokimyasal beden:  Yaşamın kimyası, insanda mekanizmayı yavaşlatan tüm kimyasalların tespiti ve mekanizmayı onaran yararlı kimyasalların tespiti.
  2. Fiziksel ve yapısal beden: İnsan- iskelet -kas ve bağ doku problemlerin tespiti. İskelet-deri-bağ doku-kas-kemik-organ arasındaki bağlantılar ve bu bağlantıdaki sorunların yarattığı uyumsuzlukların ve hastalıkların tespiti ve onarılması.
  3. Emosyonel-mental-duygusal beden: Duygusal-mental problemlerin kaynaklarının araştırılması,arka plandaki fiziksel ve kimyasal problemlerin tespit edilmesi ve tedavisi ya da tam tersi duygusal travmaların yol açabileceği yapısal ve kimyasal hasarları onarmak için duygusal travmanın temelinin araştırılması ve duygusal travma-hastalık bağlantılarının araştırılması.

  George Goodheart yaptığı çalışmalar sırasında omuz-kol kasındaki (deltoit kası) nodüllerin kası zayıflattığını bulmuştur.Bu nodüllere dokununca da kasın güç kaybettiğini görmüştür. Yine ayni kasa farklı  şekilde masaj yaparak güç kaybettiğini ya da kazandığını görmüştür.

  Bahsettiğimiz Doğu ve Batı tıbbi multi disipliner çalışmalarda uygulamalı kinezyoloji ve fonksiyonel biyokimya bilimi gelişmekte ve kronik hastalıkların çığ gibi büyüdüğü ve teşhis ve tedavinin zorlaştığı bu yy'da  bütüncül yaklaşımıyla  ne kadar önemli bir tıp yöntemi olduğunu bizlere göstermektedir.